اپلیکیشن کارا سرویس

کارا سرویس خدمات همیشه در دسترس

اپلیکیشن کارا سرویس در دو قالب اپلیکیشن کاربر و استاد کار با هدف خدمت رسانی و انجام کلیه خدمات منزل در سطح شهرستان اصفهان آماده به خدمت رسانی می باشد. از مزایای این اپلیکیشن ارتباط ساده و روان کاربر و استاد کار، سطح امنیت بالا و تضمین خدمت به کاربران گرامی می باشد.